Lammefjordens Jagtforening

RIFFEL OG BUEUDVALG

Formand for Riffel/Bue-udvalget

Jakob Kvisgaard

Mobil: 51 78 88 86

Mail: riffel@lfjagt.dk / bue@lfjagt.dk 

Medlem

Lars Johansen

Medlem

Laua Klink

Medlem

Christian Trampe

Medlem

Martin Withøft

Medlem

Torben Roldhave

Medlem

Torben Lindholm

Hjælper

Janus Pedersen