Lammefjordens Jagtforening

Jagttegn

JAGTTEGNSUNDERVISNING

Vi har desværre ikke flere ledige pladser. Næste hold starter i efteråret 2024.

MÅL:
At du får indlært det pensum og den praktik, som kræves for at kunne bestå en jagtprøve i form af teoretiske og praktiske lektioner bl.a. våbenhåndtering, skydning og afstandsbedømmelse, som alt sammen er en forudsætning for at kunne gå op til en jagtprøve.

START AF TEORI:
Tirsdag den 7. november fra kl. 19.00 til 21.30, og undervisningen løber frem til den 25. april. Der holdes jule- og vinterferie.

PRAKTISK UNDERVISNING: 
Alle lørdagene i marts måned foregår med skydning/våbenbetjening, afstandsbedømmelse og jagtprøve. Der er mødepligt min. 3 gange.

STED: 
Al undervisning foregår på vores skydebane; Østre Vej 20, 4532 Gislinge

PRIS:
Kursusgebyret er 2.300 kr., som dækker:
Det obligatoriske våbenkursus
Skydeundervisning, som er fire gange på skydebane, hvor der skydes til lerduer og trænes afstandsbedømmelse samt laves jagtprøve.
(Her er der mødepligt de 3 af gangene).
En tur på riffelbane, hvor der skydes med forskellige kalibre med hjælp fra vores egne riffelinstruktører.
Gebyr til frivillig jagtprøve (foregår i april måned)
En aften i Hubertushuset i Ringsted, hvor der tales våben og tøj til de fremtidige jagtturer.
En tur på skydebanen efter endt kursus, hvor du får et skydekort udleveret til skydebanen, og hvor du har mulighed for at invitere familien med til grill og hygge.
Jagtprøve, 18 måneders medlemskab af Lammefjordens Jagtforening og Danmarks Jægerforbund.

Udover prisen for kurset skal du betale for bøger samt gebyret til den obligatoriske jagtprøve. Bøgerne som vi benytter os af, er fra www.jagtproeven.dk, en platform, som du også får adgang til, når undervisningen starter, og hvor du har mulighed for at teste din viden og meget mere.

TILMELDING:
For tilmelding kan underviserne kontaktes med følgende oplysninger, navn, adresse, e-mail:
Zora Andersen – 24409728
Camilla Andersen – 60134133
Anders Bie-Olsen – 61517047 eller
Charlotte Bak – 30205658

HUSK
For at du kan tilmelde dig jagtprøven på MitJagttegn.dk, så kræver det at du har en MitId..