Lammefjordens Jagtforening

FORMÅL OG FORVENTNINGER

Hundeudvalgets mål og formål er:

At instruere og motivere hundeførere til at bruge positiv indlæring på deres jagthund, så de ved daglig hjemmetræning, af grundfærdigheder/apportering/anden træning, kontinuerligt forbedrer sig fra uge til uge, med henblik på en lydig, velført og velapporterende hund.

Kursister kan af hundeudvalget forvente:

At instruktører har et relevant kursus og løbende vedligeholder det. Hjælp til og støtte i instruktion og træning, i nærværende miljø. At instruktører vil indhente eksterne oplysninger, om nødvendigt. Jævnlige foredrag af eksterne og anderkendte foredragsholdere.

Hundeudvalget forventer af kursister:

At de, efter henstilling af instruktør, anskaffer de nødvendige arbejdsredskaber. At de dagligt gennemfører træning af ugens program. At de ikke optræder med voldsomhed og uhensigtsmæssig råben overfor deres hund (dette kan medføre bortvisning). At vaccination og udvidet forsikring er i orden.

Desuden:

Er du ”hund om en hals”, har tid i overskud og interesserer dig for hundearbejde, er du velkommen til at henvende dig til én fra hundeudvalget og høre nærmere om muligheden for at deltage som hjælper eller måske uddanne dig til instruktør.