Lammefjordens Jagtforening

Ordinær generalforsamling 2024

Der indkaldes til generalforsamling ifølge vedtægterne torsdag den 1. februar 2024 kl. 19.00, med spisning kl. 18.00.
Forslag skal sendes til Bjarne Lyster (kasserer@lfjagt.dk) senest den 9. januar 2024.
Dagsorden og indkomne forslag kan senest den 23. januar 2024 findes på foreningens hjemmeside www.lfjagt.dk

Vi oplever desværre, at der er medlemmer, som ikke modtager deres jubilæumsnål grundet manglende korrekt indmeldelsesdato i medlems systemet.
Derfor opfordres de medlemmer, som har jubilæum, og som ikke er blevet kontaktet inden den 9. januar 2024, at kontakte formanden Charlotte Bak.

Tilmelding skal ske til Niels Baandrup efter kl. 16.00 på aktivitet@lfjagt.dk eller 51718190 eller til Charlotte Bak på formand@lfjagt.dk eller 30205658 senest den 22. januar 2024
Vi håber, at du har lyst til at komme og gøre din indflydelse gældende denne dag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedtægterne kan ses her