Lammefjordens Jagtforening

Flugtskydning

På skydebanen er der mulighed for at skyde Jagtskydning, trap og jægersporting.
Banens opbygning kan ses på nedenstående billede.

1. Klubhus
2. Bag-due
3. Højre-due
4. Venstre-due
5. Spids-due
6. Jægersporting/trap

Der skal benyttes briller og høreværn på standpladserne.

Adgang til standpladserne forgår via gangstien langs klubhuset (markeret med gult på kortet)

Alle standpladser er med skydekort.
Skydekort kan lånes i klubhuset, hvis du ikke har dit eget.

Al betaling på banen foregår kontant eller via mobile Pay.

Vi ser gerne, hvis i skal skyde på jagtbanen, at i skyder på følgende måde: bag-, højre-, venstre- og til sidst spids-duer.

Vi efterstræber at der så vidt muligt, altid vil være uddannede instruktører til rådighed på banen.
Så kunne du tænke dig at prøve kræfter med en mulig ny hobby, skal du bare henvende dig i klubhuset, så kan vi fortælle,
hvem der er dagens instruktør, og hvor personen findes.

Tidsbestilling er ikke nødvendig.

Eneste udgift er lerduer og patroner samt leje af gevær.

Den periode hvor der er turneringsskydning, vil det dog kun være om tirsdagen, at der er mulighed for at få en instruktør med ud.