Konstitueret Formand for skydeudvalget

Vagn Pedersen

Mobil: 30 94 17 07

Mail: skyde@lfjagt.dk

Medlem

Carsten Røpke

Medlem

Dennis Nielsen

Mobil: 60 22 17 70

Mail: event@lfjagt.dk

Medlem

Alex Ram-Pedersen

Mobil: 21 44 64 74

Mail: alex@monkey-island.dk

Medlem

Frank Engholm

Medlem

Bjarne Madsen

Følg os på FB

Foreningen støttes af