Konstitueret Formand for skydeudvalget

Vagn Pedersen

Mobil: 30941707

Mail: skyde@lfjagt.dk

Medlem

Carsten Røpke

Medlem Medlem

Alex Ram-Pedersen

Mobil: 21446474

Mail: alex@monkey-island.dk

Medlem

Frank Engholm

Medlem

Bjarne Madsen

Følg os på FB

Foreningen støttes af