Medlemskategori

Ordinær 888 kr.
Junior 0-15 år 133 kr.
Ungdom 16-25 år 494 kr.
Senior (født 1948 eller tidl.) 581 kr.
Husstand 494 kr.
Ekstraordinær 156 kr.
Støttemedlem uden jagttegn 158 kr.
Kursist 0 kr.

Følg os på FB

Foreningen støttes af