Der indkaldes til generalforsamling i følge vedtægterne torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.15.

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring vedr. punkt 11 – Våbenpåtegning.

Forslaget kan ses på hjemmesiden www.lfjagt.dk, eller hvis du ønsker dem tilsendt enten pr. mail eller brev, så kontakt Bjarne Lyster på 21125598 eller kasserer@lfjagt.dk.

Øvrige forslag skal sendes til Bjarne Lyster (kasserer@lfjagt.dk) senest den 1. januar 2018.

Før generalforsamlingen indbyder foreningen til spisning kl. 18.30-19.15. Hvis du ønsker at spise sammen med os (vi giver maden plus en øl og vand), bedes du tilmelde dig til Niels Baandrup 51718190 eller aktivitet@lfjagt.dk eller Charlotte Bak 30205658 eller formand@lfjagt.dk senest den 15. januar 2018.

Vi håber, at du kommer og gør din indflydelse gældende denne dag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Foreningen støttes af